Przyjęcia mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącą i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie

PRZYJĘCIA MIESZKAŃCÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZEZ PRZEWODNICZĄCĄ I WICEPRZEWODNICZĄCYCH
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

Przewodniczący przyjmują
w czwartki od godz. 1500 do godz.1600
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26
po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 91 416 22 10
wew. 327, 227 lub pod adresem: bor@gryfino.pl.

W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.

TERMIN DYŻURU DYŻUR PEŁNI
4.05.2017 r. ELŻBIETA KASPRZYK
11.05.2017 r. ZDZISŁAW KMIECIAK
18.05.2017 r. TOMASZ NAMIECIŃSKI
25.05.2017 r. ELŻBIETA KASPRZYK
1.06.2017 ZDZISŁAW KMIECIAK
8.06.2017 TOMASZ NAMIECIŃSKI
14.06.2017 ELŻBIETA KASPRZYK
22.06.2017 ZDZISŁAW KMIECIAK
29.06.2017 TOMASZ NAMIECIŃSKI

Radni pełniący dyżur w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk

Pniewo - filia Biblioteki Publicznej w dniach:

15 maja 2017 r. w godz. od 16.00 do17.00

12 czerwca 2017 r. od godz. 16.00 do 17.00