Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w 2017 r.   2016/11/16   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury   2016/11/08   Tak 
Rozbiórka istniejącego pustostanu wraz z budową parkingu przy ulicy 1 Maja 10 w Gryfinie   2016/10/20   Tak 
Przebudowa ulicy Słonecznej w Gardnie   2016/10/18   Tak 
Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego - II etap   2016/07/22   Tak 
Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego - II etap   2016/06/21   Tak 
Przebudowa odcinka ul. Targowej w Gryfinie – etap I   2016/06/08   Tak 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo   2016/06/06   Tak 
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.   2016/05/11   Tak 
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.   2016/04/18   Tak 
Modernizacja budynku Przedszkola nr5 w Gryfinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego   2016/04/15   Tak 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo   2016/04/15   Tak 
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie - etap I   2016/04/12   Tak 
Modernizacja elewacji obiektu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, polegającą na wykonaniu nowej wyprawy elewacyjnej o lepszych parametrach technicznych i wizualnych – elewacja zachodnia i ściany północnej osi 19/L-R   2016/04/06   Tak 
Budowa Żłobka Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj   2016/04/01   Tak 
Przebudowa dróg gminnych, tj. Wodnej i Opolskiej w Gryfinie   2016/03/29   Tak 
Budowa Żłobka Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj   2016/03/08   Tak 
Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w 2016 r.   2016/01/21   Tak