Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Wykonywanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów   2018/12/14   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury   2018/11/09   Tak 
Przebudowa wewnętrznych dróg, tj. ulic Aleksandra Fredry i Czesława Miłosza w Gryfinie   2018/10/18   Nie 
Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w 2019 r.   2018/10/17   Tak 
Informacja Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie dotycząca zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gryfinie – wariant 400 m – certyfikowany”   2018/10/15   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury   2018/10/15   Tak 
Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej   2018/09/13   Tak 
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gryfinie – wariant 400 m – certyfikowany   2018/08/27   Tak 
Budowa budynku usługowego – inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Steklno, gmina Gryfino”   2018/08/14   Tak 
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie   2018/08/13   Tak 
Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego związanej z budową hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie   2018/08/08   Tak 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ulicy Artyleryjskiej w Gryfinie   2018/08/08   Tak 
Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej   2018/08/08   Tak 
Budowa ogródka sensorycznego w Gryfinie.   2018/08/02   Tak 
Budowa miejsc parkingowych w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej   2018/07/06   Tak 
Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej   2018/07/06   Tak 
Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie   2018/07/03   Tak 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70.    2018/06/29   Tak 
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie   2018/06/29   Tak 
Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino   2018/06/20   Tak 
Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie   2018/06/19   Tak 
Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie   2018/05/21   Tak 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70   2018/05/17   Tak 
Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gryfinie - wariant 400 m - certyfikowany”.   2018/05/11   Tak 
Przebudowa wewnętrznych dróg, tj. ulic Kochanowskiego, Reja, Fredry, Miłosza w Gryfinie   2018/05/02   Tak 
Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie   2018/04/27   Tak 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70”    2018/03/29   Tak 
Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Gminy Gryfino, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino   2018/03/22   Tak 
Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie   2018/03/12   Tak 
Remont chodników w ciągu drogi gminnej nr 412518Z, tj. ulicy Reymonta w Gryfinie   2018/03/08   Tak 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70   2018/02/23   Tak 
Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie   2018/02/02   Tak 
Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarna na terenie Przystani Wędkarskiej w Gryfinie   2018/01/24   Tak 
Dostosowanie budynku filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do wymogów przeciwpożarowych   2018/01/24   Tak 
Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Pomorskiej w Gryfinie oraz przebudowa kanału melioracyjnego Gryfino – Czepino wraz z budową kolektora melioracyjno – deszczowego   2018/01/17   Tak 
Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9   2018/01/10   Tak 
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja    2018/01/05   Tak