Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała Nr CDLXXI.922.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.
  2. Uchwała Nr CDLXXI.923.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2019 r.
  3. Uchwała Nr CDLXXI.924.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino