Rok 2019
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2019/01/18   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji projektu uchwały, w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfino na rok 2019   Tak 
2019/01/18   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr: 1/31, 1/32, 2/1 w obrębie Gryfino 4, polegajacej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego   Tak 
2019/01/18   KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 stycznia 2019 roku   Tak 
2019/01/18   Ogłoszenie o kwalifikacji wojskowej 2019 r.   Tak 
2019/01/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw   Tak 
2019/01/15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   Tak 
2019/01/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 226   Tak 
2019/01/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku wierzba z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4., tj.przy ulicy 11 listopada 28 w Gryfinie   Tak 
2019/01/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniu 19.01.2019 r. w godzinach 08:00 - 16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 121 przeprowadzone będzie polowanie zbiorowe   Tak 
2019/01/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 228   Tak 
2019/01/07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące zmian terminów polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 195   Tak 
2019/01/07   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Markowi Kulikowi na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego   Tak 
2019/01/07   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Pani Teresie Brelik na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego   Tak 
2019/01/02   Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne   Tak 
2019/01/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 227   Tak