ROK 2019

Numer sesji

Interpelacja Imię i nazwisko Radnego Przedmiot interpelacji Odpowiedzi
IV 1/19 Marcin Pazik Dot. nadania nazw ulic odpowiedź
IV 2/19 Tomasz Namieciński Dot. remontu drogi gminnej odpowiedź
IV 3/19 Tomasz Namieciński Dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedź
IV 4/19

Tomasz Namieciński

Dot. dzikiego wysypiska śmieci w Gardnie odpowiedź
IV 5/19 Tomasz Namieciński Dot. montażu progów zwalniających w Gardnie odpowiedź
IV 6/19 Jerzy Piasecki Dot. remontu drogi gminnej odpowiedź
IV 7/19 Jerzy Piasecki Dot. drogi gminnej Stare Brynki - Raczki odpowiedź
IV 8/19 Magdalena Pieczyńska Dot. zajęć wychowawczych w szkołach  odpowiedź
IV 9/19 Piotr Zwoliński Dot. wybudowania chodnika  odpowiedź
IV 10/19 Piotr Zwoliński Dot. budowy masztu telekomunikacyjnego odpowiedź
IV 11/19 Marek Sanecki Dot. działalności OSiR odpowiedź
IV 12/19 Marek Sanecki Dot. działalności OSiR odpowiedź
IV 13/19 Marek Sanecki Dot. zadań inwestycyjnych  odpowiedź
IV 14/19 Marek Sanecki Dot. organizacji sportu odpowiedź
IV 15/19 Marek Sanecki Dot. rewitalizacji terenów zielonych odpowiedź
IV 16/19 Marek Sanecki Dot. kosztów kadry zarządzającej  
IV 17/19 Robert Jonasik Dot. Karty Dużej Rodziny odpowiedź
IV 18/19 Robert Jonasik Dot. oświetlenia i utwardzenia dróg  odpowiedź
IV 19/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. budowy inkubatora kuchennego odpowiedź
IV 20/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. kanalizacji w Pniewie i Żórawkach  odpowiedź
IV 21/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. stanu urządzeń melioracyjnych w Bartkowie odpowiedź
IV 22/19 Elżbieta Kasprzyk Dot. naprawy wiaty w Bartkowie odpowiedź
IV 23/19 Piotr Romanicz Dot. kosztów organizacji Dni Gryfina i rekonstrukcji historycznych  odpowiedź
IV 24/19 Piotr Romanicz Dot. monitoringu miejskiego odpowiedź
IV 25/19 Piotr Romanicz Dot. zmiany granic miasta  odpowiedź
IV 26/19 Piotr Romanicz Dot. alejek na cmentarzu  odpowiedź
IV 27/19 Piotr Romanicz Dot. wykazu zamówień publicznych  odpowiedź
IV 28/19 Piotr Romanicz Dot. BIP odpowiedź
IV 29/19 Piotr Romanicz Dot. strony internetowej odpowiedź
IV 30/19 Rafał Guga Dot. drzewostanu w gminie odpowiedź
IV 31/19 Rafał Guga Dot. wycinki drzew odpowiedź
IV 32/19 Rafał Guga Dot. stanu nawierzchni ul. Sportowej odpowiedź
IV 33/19 Rafał Guga Dot. stanu nawierzchni ul. Żołnierzy Wyklętych odpowiedź
IV 34/19 Rafał Guga Dot. stanu nawierzchni ul. Energetyków  odpowiedź
IV 35/19 Rafał Guga Dot. budowy dróg odpowiedź
IV 36/19 Rafał Guga Dot. remontu budynku odpowiedź
IV 37/19 Rafał Guga Dot. harmonogramu remontu budynków komunalnych  odpowiedź
IV 38/19 Roman Polański Dot. braku tabliczek z rozkładem jazdy  odpowiedź
IV 39/19 Jolanta Witowska Dot. przeprowadzenia edukacji n/t przeciwdziałania mowie nienawiści odpowiedź
IV 40/19 Jolanta Witowska Dot. monitorowania poziomu wód gruntowych odpowiedź
IV 41/19 Jolanta Witowska Dot. poprawy stanu nawierzchni chodnika odpowiedź
IV 42/19 Małgorzata Wisińska Dot. naprawy pobocza drogi gminnej w miejscowości Sobiemyśl odpowiedź
IV 43/19 Małgorzata Wisińska Dot. wykazu miejscowości, w których zostaną postawione nowe wiaty przystankowe odpowiedź
IV 44/19 Małgorzata Wisińska Dot. remontów dróg gminnych  odpowiedź