Rok 2008
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2008/11/24   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013   Nie 
2008/11/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór kandydatów do Gryfińskiej Rady Kultury   Nie 
2008/11/05   OBWIESZCZENIE o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 16/4 w obrębie geodezyjnym Gardno, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.   Nie 
2008/10/30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyznaczonych w mieście Gryfinie miejscach na sprzedaż w dniach od 17.12.2008 r. do 24.12.2008 r. choinek, ryb oraz innego asortymentu z okazji Świąt Bożego Narodzenia,   Nie 
2008/10/29   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Żórawie.   Nie 
2008/10/16   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki   Nie 
2008/10/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 16/4 w obrębie geodezyjnym Gardno.   Nie 
2008/10/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Informuje, o wyznaczonych w mieście Gryfino miejscach na sprzedaż w dniach od 27.10.2008 r. do 02.11.2008 r. chryzantem, zniczy i innych akcesoriów związanych z Dniem Święta Zmarłych.   Nie 
2008/09/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.   Nie 
2008/09/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, edukacji i pomocy społecznej.   Nie 
2008/09/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.   Nie 
2008/08/08   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino   Nie 
2008/08/08   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe   Nie 
2008/06/25   SKAŻENIE WODY W GRYFINIE!   Nie 
2008/06/17   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach nr 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski   Nie 
2008/06/09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   Nie 
2008/04/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2008/03/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2008/2009   Nie 
2008/03/20   Informacja o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele rolne i nierolne.   Nie 
2008/03/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2008/02/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej   Nie 
2008/02/04   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego   Nie