Przyjęcia mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie

PRZYJĘCIA MIESZKAŃCÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCYCH
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

Przewodniczący przyjmują
w czwartki od godz. 1500 do godz.1600
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26
po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 91 416 22 10
wew. 327, 227, 127 lub pod adresem: bor@gryfino.pl

W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.