Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-03-20
Tytuł:Informacja o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele rolne i nierolne.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
i n f o r m u j e,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele rolne i nierolne.

Szczegółowych informacji na w/w. temat można uzyskać w pok. 23 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub pod nr tel. 0-91 416 22 10 wew. 223.

 


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych