Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-06-17
Tytuł:OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach nr 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
GRYFINO
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębach nr 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały Nr XXI/186/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, w terminie do 17 lipca 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY GRYFINO
inż. Henryk Piłat


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych