Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-10-16
Tytuł:OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
GRYFINO

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino
w rejonie Pniewo i Żórawki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały Nr XXVI/245/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino w terminie do 12 listopada 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych