Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-10-14
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 16/4 w obrębie geodezyjnym Gardno.

O B W I E S Z C Z E NI E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)

z a w i a d a m i a m

że w dn. 04.08.2008., na wniosek Pana Romualda Krywanis, działającego w imieniu PTK „CENTERTEL”  Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 16/4 w obrębie geodezyjnym Gardno.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

w załączeniu - mapa z rejonem lokalizacji stacji


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych