Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-11-24
Tytuł:OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
GRYFINO

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino
na lata 2007-2013

W związku z powyższym zapraszam wszystkich, dla których procesy służące poprawie warunków życia w mieście Gryfino nie są obojętne, do składania swoich propozycji w formie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino (Biuro Obsługi Interesantów) w godzinach pracy Urzędu - poniedziałki od 800 do 1600, w pozostałe dni od 730 do 1530 w terminie do dnia 31 grudnia 2008r.
Z aktualną wersją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013, można zapoznać się na stronie internetowej www.gryfino.pl. w zakładce „Programy i Strategie Lokalne”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat

 


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych