4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4.1. Komunikacja

Układ komunikacyjny miasta i gminy Gryfino pełni funkcję o charakterze wewnątrz regionalnych i ponadregionalnych powiązań komunikacyjnych.

Wewnątrz regionalne osie komunikacyjne uzupełniają osie ponadregionalne, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Regionu.

Ponadregionalne powiązania obszaru gminy w europejskim systemie komunikacji to:

droga: Malmö/Ystad - Świnoujście - Goleniów - Szczecin - Gryfino - Zielona Góra - Jelenia Góra
linia kolejowa: Ystad - Świnoujście - Szczecin - Gryfino - Zielona Góra - Wrocław
droga wodna: Świnoujście- Szczecin - Gryfino - Wrocław

Są to ponadregionalne osie komunikacyjne przebiegające w kierunku Północ - Południe.

Regionalne osie komunikacyjne przebiegające przez teren gminy to:

droga: Świnoujście - Szczecin - Gryfino
droga wodna: Berlin - Eberswalde - Hohensaaten - Widuchowa - Gryfino - Szczecin – Świnoujście
droga wodna: Świnoujście - Szczecin - Gryfino – Hohensaaten

Układ komunikacyjny gminy tworzą:

 1. odcinek drogi krajowej nr 31 relacji Szczecin - Gryfino- Kostrzyn - Słubice;
 2. trzy odcinki dróg wojewódzkich nr 119, 120,121;
 3. sieć dróg powiatowych;
 4. siec dróg gminnych i zakładowych;
 5. układ ulic w mieście Gryfino;
 6. odcinek linii kolejowej magistrali relacji Szczecin - Gryfino - Wrocław;
 7. odcinek linii kolejowej relacji Gryfino - Chwarstnica – Pyrzyce (nieczynny);
 8. odcinek linii kolejowej relacji Chwarstnica – Banie (nieczynny);
 9. drogi wodne;
 10. ścieżki rowerowe;

Istniejący układ komunikacyjny w gminie można uznać za korzystny.

Drogi

Przez teren gminy przebiega na odcinku 19,2 km droga krajowa nr 31 relacji Szczecin - Gryfino - Chojna - Sarbinowo - Kostrzyń - Słubice. Jest to najważniejsza arteria komunikacyjna w gminie. Droga ta obciążona jest dużym ruchem tranzytowym. Przechodzi przez tereny mocno zurbanizowane, stanowiąc dużą uciążliwość dla mieszkańców.

Główne ulice miasta znajdują się w ciągach drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.

Dotyczy to ulic:

 • Pomorska, Flisacza, Chrobrego, Łużycka - znajdujące się w ciągu drogi krajowej nr 31;
 • Piastów, Chrobrego, Grunwaldzka, Wojska Polskiego - znajdujące się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 relacji Granica Państwa - Stare Czarnowo;
 • Armii krajowej - znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 41 - 445 relacji Gryfino - Wirów - Linie;

Ruch tranzytowy przebiegający drogami zamiejskimi nakłada się na ruch miejski, Powoduje to duże utrudnienia w ruchu kołowym, zwłaszcza w letnim sezonie turystycznym.

Gmina pokryta jest siecią dróg o następujących długościach

 • krajowe (w tym A-6 – 1,7 km)      20,9 km
 • wojewódzkie                                 29,1 km
 • powiatowe                                    70,5 km
 • gminne                                           98,6 km
 • zakładowe                                     84,8 km
 • razem                                         303,9 km

Gęstość sieci drogowej na terenie gminy wynosi 120 km/100 km2

Biorąc pod uwagę ilościowe wyposażenie gminy w drogi można uznać, że jest to jej mocna strona. Stan techniczny dróg, brak utwardzonych poboczy, brak chodników dla pieszych na terenach zabudowanych, brak obwodnic dla miasta powodują, że jest to słaba strona w infrastrukturze komunikacyjnej gminy.

Drogi w gminie Gryfino

Tabela 1

Lp.

Nazwa drogi

Nr drogi

Długość km

 KRAJOWE

1.

Szczecin - Gryfino - Chojna –Sarbinowo - Kostrzyń – Słubice

31

19,2

2.

Autostrada

A-6

1,7

   

Razem

20,9

WOJEWÓDZKIE

1.

Radziszewo - Chlebowo – Gardno

119

10,620

2.

Granica państwa - Gryfino - Stare Czarnowo

120

11,700

3.

Pniewo - Banie – Rów

121

6,772

   

Razem

29,092

POWIATOWE

1.

Gardno – Pyrzyce

41-433

6,400

2.

Gryfino – Linie

41-445

15,977

3.

Daleszewo – Chlebowo

41-448

5,689

4.

Chlebowo – Binowo

41-449

4,015

5.

Steklno – Babinek

41-450

3,199

6.

Daleszewo – Czepino

41-451

4,437

7.

Wełtyń – Gajki

41-452

8,631

8.

Steklno - Widuchowa

41-453

3,210

9.

Drzenin - Chwarstnica

41-454

7,252

10.

Stacja PKP Chwarstnica - Chwarstnica

41-455

0,468

11.

Chwarstnica - Bartkowo

41-456

4,157

12.

Szczawno- Bartkowo

41-458

3,267

13.

Szczawno - Pniewo

41-459

2,748

14.

Krzypnica - Krajnik

41-460

2,332

15.

Rożnowo - Borzym

41-657

1,765

   

Razem

70,547

GMINNE

1.

Żabnica - Żabnica

410402

1,1

2.

Czepino - Stare Brynki

4104005

3,5

3.

Czepino -droga gm. 04005

4104006

1,0

4.

Radziszewo - Łubnica

4104011

1,6

5.

Radziszewo - przejazd PKP

4104012

0,2

6.

Radziszewo - dr. wojewódzka nr 119

4104013

1,4

7.

Daleszewo - Chlebowo

4104016

4,9

8.

Radziszewo - Stare Brynki

4104017

4,0

9.

Daleszewo - dr. powiatowa nr 41448

4104018

1,5

10.

Daleszewo - Stare Brynki

4104020

2,4

11.

Nowe Brynki - Stare Brynki

4104021

2,2

12.

Chlebowo - Podjuchy

4104023

1,0

13.

Stare Brynki - Wełtyń

4100027

2,8

14.

Wysoka - Binowo

4104028

1,2

15.

Wełtyń - Wełtyń

4104031

2,9

16.

dr powiatowa nr 41452 - Wełtyń

4104034

1,5

17.

Wełtyń - Chwarstnica

4104035

5,0

18.

Gardno - Wełtyń

4104036

3,0

19.

Drzenin - Chwarstnica

4104040

4,3

20.

Sobieradz - dr. gminna nr 4040

4104041

2,0

21.

Sobieradz - Sobieradz

4104043

1,5

22.

Sobieradz - Parsówek

4104044

2,5

23.

Sobieradz - Borzym

4104046

3,7

24.

Sobieradz - Dołgie

4104047

3,5

25.

Dołgie - st PKP Sosnowo

4104058

3,0

26.

Dołgie - Sosnowo

4104059

1,8

27.

Borzym - osada leśna

4104062

4,1

28.

Pniewo - Bartkowo

4104069

2,5

29.

Pniewo - Żórawie - Pniewo

4104072

4,0

30.

Bartkowo - Żórawki

4104073

1,4

31.

Steklno - Nowe Czarnowo

4104079

4,7

32.

Pniewo - Nowe Czarnowo

4104080

2,0

33.

Nowe Czarnowo - dr. wojewódzka nr 12

4104082

3,3

34.

dr. krajowa nr 31 - Elektrownia „Dolna Odra”

4104083

1,5

35.

dr. krajowa nr 31 – Krzypnica

4104085

0,8

36.

Gryfino - Elektrownia „Dolna Odra”

4104086

0,8

37.

Gryfino - Elektrownia „Dolna Odra” -Nowe Czarnowo

4104087

1,6

38.

Borzym - Sobiemyśl

4104091

5,9

   

Razem

98,6

ZAKŁADOWE

A

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych

   

1

Wysoka - Wełtyń

30a

2,0

2

Drzenin - Chwarstnica

39

4,0

3

Gardno - Sobieradz

42

3,3

B

Zakład Rolny Sobiemyśl

   

1

Sobieradz - Parsówek

45

4,0

2

Sobieradz -Swochowo

48, 49

4,7

3

Sobiemyśl - Bielice

50

2,0

C

Zakład Rolny Stare Brynki

   

1

Wełtyń - Chlebowo

26

4,3

D

Zakład Rolny Drzenin

   

1

Drzenin - ujecie wody

52

3,2

2

Drzenin -Parsów

53

1,5

3

Drzenin -Żelisławiec

54

1,0

4

PGR - Drzenin osiedle

51

1,2

E

Zakład Rolny Dołgie

   

1

odcinek od dr. 41445 do dr. gm. 47

57

2,3

F

Zakład Rolny Wysoka

   

1

Wysoka - Żelisławiec

29

2,8

2

Wysoka - Wełtyń

30

2,8

G

Zespół Elektrowni „Dolna Odra”

   

1

od Hotelu „Na Rozstajach” do Elektr. „Dolna Odra”

88

2,8

2

od dr. kraj. nr 31 do stacji rozdzielczej

90

0,2

3

od dr. nr 31 do ujęcia wody

84

0,8

H

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

   

1

Chlebowo (od dr. nr 119) - Klucz

22

0,6

I

Nadleśnictwo Gryfino

   

1

od dr. 41445 przez leśnictwo Wirów do dr. nr 120

32

3,0

2

od dr. nr 121 do dr. nr 41453 przez Steklno, Włodkowice

76, 77

6,4

3

Od osady leśnej przy przejeździe PKP do wsi Mielenko

61

3,5

4

Bartkowo - Borzym

68

3,8

5

od dr. (Pniewo-Rożnowo) do Mielenka

70

1,5

6

od dr. gm. nr 69 do dr zakł. nr 70

71

3,5

7

Steklinko - Steklno

78

2,0

8

od dr. gm. nr 87 do lasu

89

1,1

9

Dołgie - Kunowo

60

1,0

10

od dr. nr 31 do dr. nr 120

7

5,5

11

od dr. nr 7 do dr, nr 120

8

2,5

12

Radziszewo do dr. nr 19

14

3,0

13

od dr. nr 119 do dr nr 44448

15

3,5

14

od dr. nr 31 przez byłą stację PKP do dr. nr 31

81

0,8

J

Okregowa Spółdzielnia Mleczarska

   

1

Daleszewo zlewnia mleka

10

0,2

Razem

84,8

 

Komunikacja zbiorowa

Komunikacje zbiorową na terenie gminy stanowią:

 • komunikacyjny układ kolejowy (linia magistralna i linia o znaczeniu lokalnym - nieczynna);
 • komunikacja autobusowa (publiczna, prywatna, szkolna i zakładowa);
 • transport wodny - obecnie o znaczeniu marginalnym;

Przez teren gminy przebiega magistralna linia kolejowa relacji Szczecin - Gryfino - Wrocław. Jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana. łącząca Region Śląska z Elektrownią „Dolna Odra” i portem szczecińskim. Linia ta przechodzi wzdłuż miasta, gdzie w jego centrum zlokalizowany jest dworzec kolejowy.

Ponadto przez teren gminy przechodzą linie kolejowe o znaczeniu lokalnym. Są to linie relacji:

 • Gryfino - Chwarstnica - Pyrzyce;
 • Chwarstnica – Banie.

Obecnie linie te są nieczynne.

Dość dobrze rozwinięta jest w gminie komunikacja aglomeracyjna na liniach podmiejskich i dalekobieżnych. Na terenie gminy Gryfino kursują autobusy komunikacji aglomeracyjnej, miejskiej, podmiejskiej i sezonowej obsługiwane przez Przedsiębiorstwo PKS w Szczecinie na trasach:

 • linia nr 1 i 1A relacji:          -> aglomeracyjne
  • Szczecin - Gryfino - Szczecin;
  • Szczecin - Gryfino - Dolna Odra - Szczecin
 • linia nr 2 i 2A relacji:          -> miejskie
  • Gryfino - Dolna Odra - Gryfino;
 • linia nr 3 relacji:                  -> sezonowa
  • Gryfino - Wełtyń jezioro -Wirów - Gryfino;

Przewoźnik ten dociera do prawie wszystkich miejscowości w gminie.

Przez obszar gminy przechodzi również 52 trasy linii autobusowej dalekobieżnych, kursujących w kierunkach:

 • Gryfino - Banie;
 • Gryfino – Cedynia
 • Gryfino – Chojna
 • Gryfino - Dębno;
 • Gryfino - Myślibórz;
 • Gryfino – Pyrzyce
 • Gryfino – Szczecin
 • Gryfino - Trzcińsko Zdrój
 • Gryfino - Żelewo
Kursują też autobusy dowożące dzieci do szkół i młodzież do przejścia granicznego Gryfino-Mescherin, uczęszczającą do Gimnazjum w m. Gartz. Prywatni przewoźnicy świadczą codzienne usługi na trasach od przejścia granicznego do Gryfina i Bań oraz na trasie Szczecin - Widuchowa. Transport zakładowy organizowany jest na terenie gminy przez ZE Dolna Odra (20 linii), Gryfskand Sp. z o.o., Drobimex - Heintz Sp. z o.o. i Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (po 1 linii).

Rzeka Odra stanowi główną drogę transportu wodnego w zachodniej Polsce. Na terenie gminy zlokalizowany jest port rzeczny w Nowym Czarnowie. Obecnie transport wodny ma dla gminy znaczenie marginalne.

Od listopada 2000 r. uruchomiona została linia pasażerska w żegludze wolnocłowej obsługiwana przez armatora niemieckiego na trasie Gryfino - Mescherin - Gryfino

Komunikacja zbiorowa stanowi mocną stronę gminy.

4.2. Gospodarka wodna

Zasoby wody

Teren gminy leży w bezpośrednim zasięgu zlewni Odry Zachodniej i Odry Wschodniej oraz zlewni jeziora Miedwie. Odra stanowi największą rzekę w regionie a będąc jedną z większych zlewni Bałtyku pełni wiele funkcji użytkowych o ponadlokalnym zasięgu. Drogi wodne Euroregionu prowadzą przez Odrę, kanał Odra - Havela oraz przez Morze Bałtyckie i wody Zalewu Szczecińskiego. Odra stanowi również bazę dla rozwoju rybołówstwa śródlądowego oraz różnych form turystyki i rekreacji o zasięgu międzynarodowym. Wody Odry wykorzystywane są w procesie technologicznym elektrowni „Dolna Odra”.

Podstawową siec rzeczną gminy tworzą dopływy Odry Wschodniej, a mianowicie: Tywa, Pniewa, Strumień Wełtyński oraz rzeki Krzekna i Bielica. Rzeki te ze względu na wielkie zasoby wody mają ograniczone możliwości wykorzystywania ich do celów gospodarczych.

Największe jeziora położone na terenie gminy to:

 • Wełtyńskie, o powierzchni ok. 350 ha;
 • Steklno, o powierzchni ok. 50 ha;

Na obszarze gminy położone są 23 jeziora pochodzenia lodowcowego (powyżej 1 ha) o łącznej powierzchni ok. 600 ha.

Stan czystości wód powierzchniowych, zwłaszcza rzek jest niezadowalający. Wody Odry niosą ze sobą ponadnormatywne zanieczyszczenia. Odra w obecnym stanie czystości nie nadaje się do kąpieli i uprawiania niektórych sportów wodnych.

Wody gruntowe pierwszego poziomu występują na różnych głębokościach w zależności od ukształtowania terenu i materiału, z którego składa się jego podłoże. W gruntach torfowych i w obniżeniach terenu, wody występują na powierzchni lub tuż pod powierzchnia. Obszar gminy położony jest w dwóch podregionach hydrogeologicznych.

W podregionach doliny dolnej Odry poziom wodonośny występuje na głębokości od kilku do kilkunastu metrów p.p.m. Wydajność eksploatacyjna tych złóż wody wynosi średnio ok. 100 m3/h.

Natomiast w podregionie Gryfino - Żelisławiec - Banie poziom wodonośny występuje na głębokości 5 - 40 m. p.p.m. Wydajność tych warstw waha się w granicach od kilku do 50 m3/d. W podregionie doliny dolnej Odry znajduje się zbiornik wód podziemnych o powierzchni 133 km2 i zasobach wody szacowanych na ok. 38,4 tys. m3/d.

W regionie Gryfina występują podziemne wody mineralne oraz złoża wód termalnych.

Aktualnie stan czystości wód powierzchniowych oraz występujące zagrożenie powodziowe, zwłaszcza przez rzekę Odrę stanowi o tym, że jest to słabą strona gminy.

Zasoby wody, w tym zasoby wód mineralnych i termalnych, występujących na terenie gminy stanowią o tym, że jest to jej mocna strona.

Zaopatrzenie w wodę

Ze zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę korzysta zdecydowana większość mieszkańców miasta i gminy Gryfino, a mianowicie: prawie 98% mieszkańców m. Gryfino i 66% mieszkańców wsi.

Z wodociągów grupowych zaopatrywane są następujące miejscowości:

Gryfino (ujęcie wody) Żabnica (część wsi) - Czepino (część wsi) - Żórawki - Pniewo - (część wsi);
 • Drzenin (ujęcie wody) – Gardno
 • Chwarstnica (ujęcie wody) - Sobieradz;
 • Chlebowo (ujęcie wody) - Stare Brynki - Raczki;
 • Krzypnica (ujęcie wody) - Pastuszka - Krajnik - Nowe Czarnowo - Pniewo (część wsi) - elektrownia „Dolna Odra”;
 • Parsówek (ujęcie wody);
 • Bartkowo (ujęcie wody) - Żórawie - Wirów - Wirówek – Mielenko - Szczawno;
 • Dębce (ujęcie wody) - Żabnica (część wsi);

Z wodociągów zbiorowych zaopatrywane są miejscowości: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Steklno, Wełtyń, Wysoka Gryfińska.

W miejscowościach gdzie nie ma zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę lub są tylko w części wsi funkcjonują wodociągi zagrodowe.

W kilku miejscowościach brak jest sieci wodociągowej lub wymagają one rozbudowy. Są to wsie: Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Nowe Brynki, Czepino, Steklinko, Zaborze, Włodkowice, Gajki, Ciosna, Śremsko.

Stan techniczny wielu ujęć wody, stacji uzdatniania i niektórych odcinków sieci wodociągowej jest niezadowalający.

Ogólnie można stwierdzić, że zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy jest mocną stroną w infrastrukturze technicznej gminy.

4.3. Odprowadzenie ścieków i odpadów płynnych

W gminie istnieje sześć mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków. Są to oczyszczalnie:

Dołgie Oczyszczalnia typu rów cyrkulacyjny o przepustowości 100 m3/d. Odbiornikiem jest rzeka Tywa. Stan techniczny jest zły. Wymaga modernizacji.
Drzenin Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 50 m3/d. Stan techniczny jest zły (nieczynna).
Gardno Oczyszczalnia typu Bioblok Mu 200 i Mu 100. Stan techniczny jest zły.
Sobiemyśl Oczyszczalnia typu Bioblok Mu 100.Odbiornikiem ścieków jest rzeka Tywa. Stan techniczny jest zły.
Gryfino Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 5 000 m3/d. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Odra.

Sytuacja w zakresie gospodarki ściekowej jest w gminie zróżnicowana. Obecnie, poza m. Gryfino, kanalizacją i urządzeniami do oczyszczalni ścieków objęty jest niewielki procent gminy.

Gospodarka ściekami jest jeszcze słabą stroną w infrastrukturze technicznej gminy.

4.4. Usuwanie odpadów stałych

W Gryfinie zlokalizowane jest gminne wysypisko odpadów stałych. Pojemność wysypiska wynosi 172 tys. m3. Większość miejscowości w gminie objęta jest zorganizowanym wywozem odpadów.

Aktualna gospodarka odpadami komunalnymi w gminie wyróżnia się następującymi elementami pozytywnymi:

 • posiadanie wysypiska odpadów o unormowanym stanie formalno-prawnym;
 • zorganizowanie systemu wywozu odpadów z terenu gminy;

Do elementów negatywnych należy zaliczyć:

 • selektywna zbiórka odpadów prowadzona w niewielkim zakresie;
 • niepełne objęcie wywozem zorganizowanym odpadów z budownictwa zagrodowego;
 • brak utylizacji odpadów.

Odnosząc się do wymogów Unii Europejskiej to obecną gospodarkę odpadami należy zaliczyć do słabych stron gminy.

4.5. Regulacja stosunków wodnych
 • Obszar zmeliorowanych gruntów wynosi        4 123 ha
  •              w tym: grunty orne                  3 366 ha
  •                         użytki zielone                  757 ha
 • Mechanicznie odwadnianych jest                    1501 ha
 • Sieć wodną gminy tworzą rzeki, kanały i rowy melioracyjne.
  • Długość rzek na terenie gminy wynosi    - 40,0 km
  • Długość kanałów                                   - 66,2 km

Tereny położone w dolinie rzeki Odry i w dolinie ujścia rzeki Tywy zagrożone są powodziami.

Łączna długość wałów p. powodziowych (bez Międzyodrza) wynosi 25,8 km. Największe zagrożenie powodzią występuje podczas spiętrzenia wód w Zatoce Pomorskiej. Cofające się wody w zatoce podnoszą poziom wód zalewu i akwenów dolnej Odry. Większość obszarów zagrożonych powodzią chroniona jest wałami, których stan techniczny jest niezadowalający.

W czterostopniowej skali technicznej ustanowionej przepisami technicznymi (podział budowli wodnych) wały te nie spełnia wymogów IV klasy.

Jest to więc słaba strona w infrastrukturze technicznej gminy.

4.6. Elektroenergetyka

Elektroenergetyka ma dla gminy Gryfino szczególne znaczenie, głównie ze względu na lokalizację na jej terenie elektrowni „Dolna Odra” o mocy 1 600 MW. W miejscowości Krajnik znajduje się stacja elektroenergetyczna 400/220 kV o znaczeniu krajowym. Przez teren gminy przechodzą sieci energetyczne najwyższych i wysokich napięć, również o znaczeniu krajowym.

Z elektrowni „Dolna Odra wychodzą linie energetyczne relacji:

 • Gryfino – Szczecin                         - 110 kV
 • Widuchowa – Chojna – Bielin        - 110 kV

Ze stacji elektroenergetycznej Krajnik wychodzą linie relacji:

 • Krajnik – Poznań (Plewiska)         - 400 kV
 • Krajnik – GPZ Dunowo                - 400 kV
 • Krajnik – Vierraden                      - 400 kV
 • Krajnik – Glinki                            - 220 kV
 • Krajnik – Gorzów                        - 220 kV
 • Krajnik – Morzyczyn                    - 220 kV

Wokół elektrowni, stacji elektroenergetycznej i linii najwyższych napięć rozciągają się strefy ochronne.

Strefy te ograniczają budowę i rozbudowę domów mieszkalnych, wypoczynkowych, budynków użyteczności publicznej i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Energia elektryczna dla miasta i gminy dostarczana jest na poziomie napięcia SN – 15 kV ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV zlokalizowanej w Gryfinie. Stacja ta zasilana jest dwustronnie liniami wysokiego napięcia z GPZ Klęskowo i z elektrowni „Dolna Odra”. Miejscowości położone na południowym krańcu gminy zasilane są z terenu gminy Widuchowa.

Optymalne długości linii 15 kV na terenie gminy kwalifikują ją do obszarów o bardzo dobrych warunkach zasilania.

Stan techniczny linii i urządzeń elektrycznych jest zadawalający. Natomiast system oświetlenia gminy jest energochłonny i wymaga modernizacji.

Zaopatrzenie w energię elektryczną stanowi mocną stroną w infrastrukturze technicznej gminy.

4.7. Telekomunikacja

Do sieci telefonicznej włączone są wszystkie miejscowości gminy. Na terenie gminy funkcjonują w systemie automatycznym centrale telefoniczne zlokalizowane w miejscowościach: Gryfino, Radziszewo, Borzym, Pniewo, Wełtyń.

Ilość zainstalowanych indywidualnych stacji telefonicznych wynosi:

 • w m. Gryfino                                   - 7 005 szt.
 • na terenach wiejskich                      -    782 szt.
 • Razem                                           - 7 787 szt.

Oznacza to, że na stu mieszkańców gminy średnio 25 (w mieście 32, a na wsi 9), miało dostęp do usług operatora telekomunikacyjnego. Wskaźnik ten w przypadku miasta jest wysoki, a w przypadku terenów wiejskich niższy od średniej krajowej. Długość sieci telefonii przewodowej na terenie gminy wynosi 247 km. Gęstość telefoniczna wynosi 0,97 km/km2.

Prawie z całego terenu gminy można uzyskać połączenie za pomocą bezprzewodowej telefonii komórkowej (Era GSM, Plus GSM, Idea Centertel, niemiecki D-1 i D-2 ).

Telekomunikacja jest mocną stroną w infrastrukturze technicznej gminy.

4.8. Zaopatrzenie w gaz

Do sieci gazowniczej włączonych jest pięć miejscowości. Miasto Gryfino zasilane jest z sieci średniego ciśnienia gazociągiem o średnicy 150 mm.

Na terenie miasta zlokalizowane są dwie stacje redukcyjno – pomiarowe średniego i niskiego ciśnienia o przepustowości 1600 m3/h oraz 1200 m3/h. Odbiorcy w pozostałych miejscowościach zasilani są gazem niskiego ciśnienia ze stacji redukcyjnych w Radziszewie i Daleszewie o przepustowości 500 m3/h.

Na przyłączenie do sieci gazowniczej oczekuje ok. 170 gospodarstw domowych. Pomimo, że gazyfikacją objętych jest obecnie tylko kilka miejscowości w gminie, możliwość korzystania z przyjaznego dla naturalnego środowiska nośnika energii, jakim jest gaz ziemny, stanowi o tym, że jest to jej mocna strona.

4.9. Zaopatrzenie w energię cieplną

Największym źródłem energii cieplnej jest Elektrownia „Dolna Odra”. Pracuje ona na paliwie stałym jakim jest węgiel kamienny. Z elektrowni tej emitowane są zanieczyszczenia pomimo, że w ostatnich latach zrealizowano inwestycje poprawiające sytuację związaną z emisją tych zanieczyszczeń. Miasto pobiera energię wytworzoną w elektrowni w ilości 50 MW.

Nośnikiem energii dla większości kotłowni znajdujących się na terenie gminy jest jeszcze paliwo stałe – głównie węgiel. Wiele kotłowni jest w złym stanie technicznym i charakteryzują się niską sprawnością kotłów. Większość kotłowni opalanych węglem wymaga modernizacji.

Źródła energii o mocy pow. 1 MW znajdujące się na terenie gminy Gryfino

Tabela 2

Lp.

Lokalizacja

Użytkownik

Orientacyjna moc(MW)

1.

Nowe Czarnowo Elektrownia „Dolna Odra”

50,00

2.

Gryfino GRYFSKAND

8,09

3.

Wełtyń PPB „Cera + bud” Sp. z o.o.

2,28

4.

Gardno Szkoła

1,80

5.

Borzym „Kormet” Gosp. Rolne

1,14

6.

Mielenko „Augustan”

1,14

Rozproszony charakter zabudowy na terenach wiejskich nie sprzyja rozwojowi scentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię cieplną.