2. Charakterystyka przyrodnicza gminy GRYFINO

Gleby

Na obszarze Gminy Gryfino występują prawie wszystkie klasy gleb, za wyjątkiem pierwszej dla gruntów ornych oraz pierwszej i drugiej dla użytków zielonych.

Wśród gruntów ornych dominują gleby średnie (IVa i IVb) i dobre (IIIa i IIIb) zajmujące łącznie ok. 82% powierzchni.

Wśród użytków zielonych przeważają gleby średnie (III, IV) – ok. 59 % powierzchni. Użytki zielone dobrej jakości nie występują.

Ogólne warunki przyrodniczo-glebowe są korzystne dla produkcji rolnej.

Klimat

Gryfino zakwalifikowane zostało przez Koźmińskiego (1983) do dwóch krain klimatycznych:

VII krainy klimatycznej tj. Golczewsko – Pyrzyckiej, rozciągającej się na obszarze całej gminy poza doliną Odry. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 – 8,00C. Sezon wegetacyjny trwa 217 – 224 dni, średnia temperatura tego okresu wynosi 13,6 – 14,00C. Roczne opady wahają się pomiędzy 500 – 600 mm, a okresie wegetacyjnym 350 – 400 mm. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi  36 – 50 dni.

VIII krainy klimatycznej, tj. doliny rzeki Odry, obejmującej dolinę tej rzeki. Kraina ta jest najcieplejszą krainą klimatyczną byłego województwa szczecińskiego o najdłuższym okresie wegetacyjnym, najkrócej zalegającą pokrywą śnieżną i najniższych opadach. Średnia roczna temperatura powietrza  wynosi 80C. Sezon wegetacyjny trwa 224 – 230 dni, średnia temperatura tego okresu wynosi 13,6 – 14,60C. Roczne opady wahają się pomiędzy 500 – 550 mm, a w okresie wegetacyjnym 340 – 400 mm. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 28 – 42 dni. Stosunkowo często występują tu  niekorzystne zjawiska atmosferyczne, zwłaszcza wiosenne przymrozki i mgły. Wilgotność powietrza jest wysoka na skutek parowania wód powierzchniowych Odry i kanałów Międzyodrza.

Lasy

Ogółem powierzchnia lasów wynosi 5 232 ha (ok. 20 % ogółem powierzchni), z tego lasy chronione wynoszą ok. 21 – 22 %. W ogólnej powierzchni lasów  75 % stanowią lasy iglaste, 25 % to lasy liściaste. Średni wiek lasów – 40 lat.

Lasy  blisko w 100 % znajdują się w gospodarczym wykorzystaniu przez Nadleśnictwo Gryfino. Rozmieszczenie lasów jest nierównomierne. Największe kompleksy znajdują się w zachodniej i południowo zachodniej części gminy, w dwóch obrębach leśnych: Rozdoły i Gryfino.

Wody

Powierzchnia gruntów pod wodami wynosi 1 243 ha. Są to rzeki, jeziora i stawy. Główne rzeki to: Wschodnia Odra (Regalica) i Tywa.

Z większych jezior  położonych na terenie gminy należy wymienić:

Wełtyńskie  pow. 349 ha  lustra wody
Steklno  pow.   48 ha  lustra wody
Borzymskie  pow.   27 ha  lustra wody
Brudzeń  pow.   20 ha  lustra wody
Gierland  pow.   19 ha  lustra wody
Trzemeszno  pow.   19 ha  lustra wody
Wirów  pow.   13 ha  lustra wody
Chwarstnickie  pow.   11 ha  lustra wody
Sobieradz  pow.   10 ha  lustra wody