11. WIZJA rozwoju Miasta i Gminy Gryfino w roku 2015

 

Gmina Gryfino dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu (bliskość granicy, dużych aglomeracji – Szczecin, Berlin) jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i turystycznym województwa zachodniopomorskiego. Posiada sprawny układ komunikacyjny (obwodnica miasta Gryfina, obejście drogi krajowej Nr 31, autostrada A3, obejście Północne i Południowe centrum miasta z mostu na Odrze) i pełną infrastrukturę techniczną. Dynamicznie rozwija się przemysł i przedsiębiorczość mieszkańców, powstają nowe miejsca pracy, istnieje pełna  infrastruktura turystyczno – wypoczynkowa, z zachowaniem i wykorzystaniem istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Powszechny dostęp społeczeństwa do oświaty, kultury, sportu i rekreacji, służby zdrowia zarówno w mieście jak i na wsi oraz rozwiązany problem mieszkaniowy.

Po odnowionych bulwarach spacerują przyjeżdżający turyści. Przy nabrzeżu odrzańskim cumują statki, jachty, łodzie. Rozwija się przeładunek towarów i transport drogą rzeczną.

Przebudowane kwartały nadodrzańskie oraz Stare Miasto odnowione, czyste i bezpieczne stanowią atrakcję turystyczną. Tu koncentruje się życie kulturalne i rozrywkowe oraz baza gastronomiczno-usługowa.

Wzrasta poziom wykształcenia i kwalifikacji oraz świadomości ekologicznej mieszkańców. Istnieją specjalistyczne, towarowe gospodarstwa rolne spełniające wymogi Unii Europejskiej. Nastąpił zdecydowany wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Gmina Gryfino wyróżnia się wybitnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi, dynamicznie rozwija się gospodarczo, jest otwarta na współpracę –

„Jeśli chcesz zainwestować znajdziesz tu partnerów gotowych Ci to ułatwić”