Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SEO. II/2G

22.02.2021r.

POTWIERDZENIE SPRAWOWANIA OPIEKI FAKTYCZNEJ NAD OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO RENTY SOCJALNEJ

Podstawa prawna:
art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1300), Zarządzenie Nr 0050.124.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2012 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.    lub 
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o sprawowaniu opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie po uzyskaniu opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie potwierdzającej sprawowanie opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Organizacyjny (symbol - SEO), nr pokoju: 6 (parter),
nr telefonu: 91-416-20-11 wew. 316.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje