Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Agnieszka Żelech - Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [584852 bajtów]