Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Teresa Elżbieta Drążek - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i gospodarki Nieruchomościami

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [600676 bajtów]