Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Krystyna Lamperska - Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i gospodarki Nieruchomościami

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [567729 bajtów]