Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,
na posiedzeniu w dniu 17 grudnia  2013 r.
 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1.  De La Torre Ewa obecna obecna
2.  Kardasz Jarosław nieobecny nieobecny
3.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4.  Namieciński Tomasz obecny obecny
5.  Nikitiński Paweł obecny obecny
6.  Piasecki Jerzy obecny obecny
7.  Suchomski Marek obecny obecny