Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
oraz Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na wspólnym posiedzeniu w dniu 23 maja 2014 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1.   De La Torre Ewa obecna obecna
2.   Chmura – Nycz Magdalena nieobecna nieobecna
3.   Fischbach Kazimierz obecny obecny
4.   Hładki Krzysztof obecny obecny
5.   Kardasz Jarosław obecny obecny
6.   Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
7.   Kawka Jacek obecny obecny
8.   Namieciński Tomasz obecny obecny
9.   Nikitiński Paweł obecny obecny
10.   Figas Tadeusz obecny obecny
11.   Piasecki Jerzy nieobecny nieobecny
12.   Skrzypiński Janusz nieobecny nieobecny
13.   Suchomski Marek nieobecny nieobecny