Wyniki głosowania - część I z 31.07.2014

GŁOSOWANIE RADNYCH

Głosowanie z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 31.07.2014Numer głosowania: 1
Zgłaszanie wniosków Komisji Rady - przegłosowanie wniosku radnego Skrzypińskiego o zmianę porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2016 - przegłosowanie wniosku radnego Nikitińskiego o przerwanie sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 20


   Za:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska    


   Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka    


   Nie głosowało:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Zenon Trzepacz