Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 9 stycznia 2015r. godz. 1200

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu 2/15

II. Zapoznanie się z materiałami do projektu budżetu na rok 2015.