ZESPÓŁ DO SPRAW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (Symbol BQ)

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Iwona Adamczyk

tel. 91-416-20-11 wew. 221

mail: iwona.adamczyk@gryfino.pl

Koordynator ds. Systemu Zarządzania: Angelika Szulc

tel. 91-416-20-11 wew. 226

Kontroler Wewnętrzny:  Iwona Dąbro-Adamiak

tel. 91-416-20-11 wew. 260

        Do zadań Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy w szczególności koordynowanie i monitorowanie działań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego swoim zakresem kontrolę zarządczą, w tym zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną oraz system zarządzania według normy PN EN ISO 9001.