Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 10 listopada (czwartek) 2016 r. godz. 1000

  1. Sprawy regulaminowe

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.

  3. Kontrola inwestycji budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej i ul. Pomorskiej w Gryfinie.
  4. Wolne wnioski i informacje.