Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 1 grudnia (piątek) 2017 r. o godz. 8.00

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.

  4. Budownictwo socjalne w Gminie Gryfino.

  5. Wolne wnioski i informacje.