Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 26 kwietnia (czwartek) 2018 r. godz. 830

  1. Sprawy regulaminowe

  2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora OSiR w Gryfinie.

  4. Wolne wnioski i informacje.