UCHWAŁA NR LI/508/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Lista załączników:
Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr LI/508/2018 [165505 bajtów]