Komunikat wyborczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 września 2018 r.

Wybory samorządowe –
21 października 2018 r.

K O M U N I K A T W Y B O R C Z Y
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 5 września 2018 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz. 754, 1000 i 1349) wyznacza się na terenie miasta i gminy Gryfino miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

I. Teren miasta Gryfina

Słupy ogłoszeniowe na obszarze miasta usytuowane:

 1. przy ul. 1 Maja (obok Banku PEKAO S.A.)
 2. przy ul. 9 Maja (w pobliżu budynku mieszkalnego GTBS)
 3. przy skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego i ul. Piastów
 4. przy ul. Bolesława Chrobrego (Plac Księcia Barnima I)
 5. przy skrzyżowaniu ul. Jarosława Iwaszkiewicza i ul. 11 Listopada
 6. przy ul. Zygmunta Krasińskiego (przy drodze do Zespołu Szkół w Gryfinie)
 7. przy ul. Łużyckiej (Osiedle Południe)
 8. przy skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i ul. Adama Rapackiego
 9. przy ul. Sportowej (przy bramie do obiektów sportowych)
 10. przy ul. Sprzymierzonych (przy dawnym hotelu „Pod Platanem”)
 11. przy skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i ul. Grunwaldzkiej
 12. przy ul. Stefana Żeromskiego (obok sklepu „Bartek”)

II. Teren gminy Gryfino

Tablice ogłoszeń sołectw w miejscowościach:

 1. Bartkowo
 1. Parsówek
 1. Borzym
 1. Radziszewo
 1. Chlebowo
 1. Sobiemyśl
 1. Chwarstnica
 1. Sobieradz
 1. Czepino
 1. Stelinko
 1. Daleszewo
 1. Steklno
 1. Dołgie
 1. Stare Brynki
 1. Drzenin
 1. Wirów
 1. Gardno
 1. Wełtyń
 1. Krajnik
 1. Włodkowice
 1. Krzypnica
 1. Wysoka Gryfińska
 1. Mielenko Gryfińskie
 1. Żabnica
 1. Nowe Czarnowo
 1. Żórawie
 1. Pniewo
 1. Żórawki


Informuję również, że art. 107, 109 i 110 cytowanej ustawy nakazują między innymi, że:

 • materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą;

 • na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia;

 • przy ustawieniu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe;

 • plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód;

 • Policja i Straż Miejska obowiązana jest do usuwania na koszt komitetów wyborczych plakatów i haseł wyborczych, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym;

 • plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30. dni po dniu wyborów;

 • zabronione jest wywieszanie plakatów i haseł wyborczych w lokalach wyborczych oraz wewnątrz i na zewnątrz budynków, w których znajdują się lokale wyborcze.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn