Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
16 maja (czwartek) 2019 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Wełtyniu – DRUK nr 1.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprostowania treści uchwały nr XLII/428/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina – DRUK Nr 2.
  4. Wolne wnioski i informacje.