Materiały na sesję

gg

 

 • DRUK NR 1/XI - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 2/XI - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 3/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 4/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.
 • DRUK NR 5/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 • DRUK NR 6/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 7/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo.
 • DRUK NR 8/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie.
 • DRUK NR 9/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży.
 • DRUK NR 10/XI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 11/XI - Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników.
 • DRUK NR 12/XI - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 • DRUK NR 13/XI - Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie
 • DRUK NR 14/XI - Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnej budowy kopalni kruszywa na terenie sołectwa Żabnica.
 • DRUK NR 15/XI - Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 • DRUK NR 16/XI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.
 • DRUK NR 17/XI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025.