Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu 24 września 2019 r. godz. 830

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Kasprzyk Elżbieta obecna
2.    Namieciński Tomasz obecny
3.    Para Marcin obecny
4.    Pazik Marcin obecny
5.    Pieczyńska Magdalena obecna
6.    Sanecki Marek obecny
7.    Sobczak Władysław obecny
8.    Urbański Andrzej obecny