Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.11.2019Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XIV sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 2
Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. - zmiana porządku obrad - wycofanie druku nr 10/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk      Numer głosowania: 3
Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. - zmiana porządku obrad - wniosek radnego Marka Saneckiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Roman Polański    


   Nie głosowało:

 Elżbieta Kasprzyk      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki. - wniosek radnego A. Urbańskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  


   Nie głosowało:

 Marcin Para      Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki. - Druk Nr 2/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu. - Druk Nr 3/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. - Druk Nr 4/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. - Druk Nr 5/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego. - z poprawkami w uzasadnieniu - Druk Nr 6/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych. - z poprawkami w uzasadnieniu - Druk Nr 7/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. - z autopoprawką burmistrza - Druk Nr 8/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Roman Polański    Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino ­ miejscowość Gardno. - z autopoprawkami burmistrza - Druk Nr 9/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Marek Sanecki  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. - Druk Nr 11/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska      Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020. - z autopoprawką burmistrza - Druk Nr 13/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. - Druk Nr 14/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Przeciw:

 Rafał Guga  Maciej Puzik  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska      


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      Numer głosowania: 16
Rozpatrzenie skarg na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - zmiana porządku obrad - wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ws. wycofania punktu z porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Wstrzymało się:

 Roland Adamiak      


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński  Piotr Zwoliński    Numer głosowania: 17
Rozpatrzenie wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Żłobek Miejski w Gryfinie. - wniosek Komisji Planowania do uzasadnienia do uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Robert Jonasik  Zbigniew Kozakiewicz
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Jolanta Witowska      


   Przeciw:

 Marcin Para  Marcin Pazik  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Małgorzata WisińskaNumer głosowania: 18
Rozpatrzenie wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Żłobek Miejski w Gryfinie. - wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej do Burmistrza MiG Gryfino
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 19
Rozpatrzenie wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Żłobek Miejski w Gryfinie. - z wnioskiem Komisji Planowania - Druk Nr 15/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Rafał Guga  Marek Sanecki    


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Andrzej Urbański
 Jolanta Witowska