Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu 15 maja 2020 r. godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jonasik Robert obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Piasecki Jerzy nieobecny
4.    Puzik Maciej obecny
5.    Romanicz Piotr obecny
6.    Sobczak Władysław nieobecny
7.    Witowska Jolanta obecna
8.   Namieciński Tomasz obecny
9.   Trzepacz Zenon obecny