Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/XL - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino
  • DRUK NR 2/XL - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • DRUK NR 3/XL - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
  • DRUK NR 4/XL - Podjęcie uchwały w sprawie intencji wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  • DRUK NR 5/XL - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026”
  • DRUK NR 6/XL - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino
  • DRUK NR 7/XL - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  • DRUK NR 8/XL - Rozpatrzenie skargi dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dbałości o jakość powietrza w gminie Gryfino
  • DRUK NR 9/XL - Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pismo
  • DRUK NR 10/XL - Rozpatrzenie petycji dotyczącej remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie