Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu 20 sierpnia 2021 r. godz. 815

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.   Jonasik Robert nieobecny
2.   Kozakiewicz Zbigniew nieobecny
3.   Piasecki Jerzy obecny
4.   Puzik Maciej obecny
5.   Romanicz Piotr obecny
6.   Sobczak Władysław nieobecny
7.   Witowska Jolanta nieobecna
8.   Namieciński Tomasz obecny
9.   Trzepacz Zenon obecny