Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu 24 września 2021 r. godz. 815

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.   Jonasik Robert nieobecny
2.   Kozakiewicz Zbigniew nieobecny
3.   Piasecki Jerzy obecny
4.   Puzik Maciej obecny
5.   Romanicz Piotr obecny
6.   Sobczak Władysław obecny
7.   Witowska Jolanta obecna
8.   Namieciński Tomasz nieobecny
9.   Trzepacz Zenon obecny