Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 23 września (czwartek) 2021 r. godz. 1400

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  1. Rozpatrzenie skargi na przewlekłość działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie i negatywne rozpatrzenia pisma z dnia 5 maja 2021 r.

  2. Wolne wnioski i informacje.