Plan pracy na 2022 r.

ccc
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/344/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie Komisji za rok 2021.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja o możliwości przywrócenia funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz poznanie przyczyn braku jej działalności.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2021.

Kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Sprawozdanie z działalności Policji na terenie gminy Gryfino za rok 2021.

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2021.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Lipiec

Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Bieżąca informacja na temat utrzymania terenów zielonych na terenach gminy Gryfino.

Wrzesień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2019 -2021 (wraz z podaniem kwot), analiza i określenie potrzeb inwestycji drogowych, komisja wyjazdowa.

Październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2019 -2021 (wraz z podaniem kwot) analiza i określenie potrzeb inwestycji drogowych, komisja wyjazdowa.

Listopad

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2019 -2021 (wraz z podaniem kwot), analiza i określenie potrzeb inwestycji drogowych, komisja wyjazdowa.

Grudzień

 1. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu
 2. Przygotowanie planu pracy na 2023 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.