Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 7 kwietnia 2022 r. o godz. 1400
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

  1. Sprawy regulaminowe
  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok.
    1. dyskusja,
    2. podjęcie uchwały.
  2. Wolne wnioski i informacje.