Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK 1/LXII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK 2/LXII - Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej.
  • DRUK 3/LXII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino.