Jednostki organizacyjne Gminy

I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie

I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie
ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino

     www.zsogryfino.pl
 

   www.bip.zso.gryfino.pl

 

UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie