Osoby zarządzajace i członkowie oragnu zarządzającego gminną osobą prawną