Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Teresa Drążek - p.o. z-cy Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Imię i nazwisko
Oświadczenie majątkowe ( kserokopia)
Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

Teresa Elżbieta Drążek

Lista załączników:
Część 1 [208157 bajtów]
Część 2 [189830 bajtów]
Część 3 [176443 bajtów]
Część 4 [190353 bajtów]
Część 5 [58562 bajtów]