Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Czesława Subocz - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Imię i nazwisko
Oświadczenie majątkowe ( kserokopia)
Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

Czesława Subocz

Lista załączników:
Część 1 [203654 bajtów]
Część 2 [198013 bajtów]
Część 3 [171482 bajtów]
Część 4 [204477 bajtów]
Część 5 [59324 bajtów]