Wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/2A

05.01.2007r.

WNIOSEK PODATNIKA W SPRAWIE UDZIELENIA PISEMNEJ INFORMACJI
O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Podstawa prawna: art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr7, tel. 91-416-20-11 wew. 307
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.