Gmina Gryfino ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej"


ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej"

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t.

Zakres zamówienia: zakup samochodu, o DMC do 3,5 t, wyposażonego w:

 1. przedział do przewozu pięciu (5) funkcjonariuszy wraz z kierowcą;
 2. przedział do przewozu dwóch (2) osób zatrzymanych, oddzielony trwałą przegrodą od przedziału funkcjonariuszy, z możliwością bezpiecznej obserwacji jego wnętrza, zabezpieczony dodatkową, zamykaną stalową kratą od strony wejścia, kratami na okna - w przypadku ich występowania, oraz z oświetleniem wnętrza uruchamianym z przedziału funkcjonariuszy;
 3. minimum 4 drzwi;
 4. silnik wysokoprężny z doładowaniem;
 5. poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera;
 6. system ABS lub równoważny;
 7. wspomaganie układu kierowniczego;
 8. centralny zamek;
 9. przednie światła przeciwmgielne;
 10. komplet opon letnich i zimowych;
 11. dodatkowe gniazdo zapalniczki samochodowej do podłączenia szperacza;
 12. szperacz ręczny, zasilany z gniazda zapalniczki;
 13. homologowane światła błyskowe żółte, umieszczone na dachu pojazdu razem z urządzeniem rozgłoszeniowym i napisem "Straż Miejska";
 14. pas odblaskowy koloru pomarańczowego, o szerokości od 8 do 15 cm wokół samochodu z napisem "Straż Miejska", umieszczony poniżej dolnej krawędzi okien;
 15. gwarancje producenta bez limitu przebiegu pojazdu.

W rozliczeniu wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy używany samochód marki Daewoo Lanos: nr rej. SMM 6763, rok produkcji 2000, z silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 dm3 i mocy 100 KM, wyposażony w instalację gazową; o wartości - według wyceny biegłego rzeczoznawcy z dnia 16 grudnia 2005 r. - 5.700 zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - Komendant Straży Miejskiej
(pok. 001 - piwnica)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: Robert Klecha, tel. 416-20-11 wew. 309

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Termin składania ofert upływa dnia 24 stycznia 2006 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 stycznia 2006 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta   i Gminy w Gryfinie - pok. 016 (piwnica). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą - 30 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

1. cena - waga 85%
2. okres gwarancji mechanicznej bez limitu przebiegu - waga   5%
3. okres gwarancji perforacyjnej bez limitu przebiegu - waga   5%
4. częstotliwość wykonywania okresowej obsługi technicznej, podany w kilometrach przebiegu między obsługami - waga   5%

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza