Plan pracy na 2008 r.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR XVII/154/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007r.


PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na 2008 rok

Styczeń
 1. Ocena realizacji planu pracy komisji za 2007 r.
 2. Analiza projektu budżetu na rok 2008. Przygotowanie proceduralne i wdrożenie budżetu zadaniowego na rok 2009.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Luty
 1. Przygotowanie proceduralne i wdrożenie budżetu zadaniowego na rok 2009.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.
Marzec
 1. Przygotowanie proceduralne i wdrożenie budżetu zadaniowego na rok 2009.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.
Kwiecień
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2007 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji planu dochodów i wydatków w roku 2008.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej. Sprawy różne.
Maj
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2007 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji planu dochodów i wydatków w roku 2008.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne.
Czerwiec
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2007 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Grfino.
 3. Ocena realizacji planu dochodów i wydatków w roku 2008.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne.
Lipiec
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2007 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji planu dochodów i wydatków w roku 2008.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne.
Sierpień
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2007 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji planu dochodów i wydatków w roku 2008.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne.
Wrzesień
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2007 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji planu dochodów i wydatków w roku 2008.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne.
Październik
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2007 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji planu dochodów i wydatków w roku 2008.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne.
Listopad
 1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2009 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.
Grudzień
 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2009 – opracowanie wstępnych wniosków.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Namieciński