Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 27.02.2009

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1.otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Przeciw:

 Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego. - Druk Nr 3/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

 Andrzej Kułdosz  Marcin Para    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych. - Druk Nr 4/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Marcin Para      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 ­ 2013”. - Druk Nr 5/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Artur Nycz
 Marcin Para  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński  Eugeniusz Robak    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. - Druk Nr 7/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Krzypnica. - Druk Nr 8/XXXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych. - Druk Nr 9/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 10/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Przeciw:

 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński    

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz  Wanda Kmieciak  Mieczysław Sawaryn  

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 11/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 17

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Mieczysław Sawaryn
 Ireneusz Sochaj      

Przeciw:

 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński    

Nie głosowało:

 Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś. - Druk Nr 12/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Wanda Kmieciak  Andrzej Kułdosz
 Janina Nikitińska  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Marcin Para  Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego. - głosowanie nad wnioskiem radnej Janiny Nikitińskiej

Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Wanda Kmieciak  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marek Sanecki

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Stanisław Różański  Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego. - Druk Nr 13/XXXVI

Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Janina Nikitińska      

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński